Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mikołów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Mikołów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Mikołów.

Mapa Geoportal Mikołów
Mapa z granicą miasta Mikołów

Dane urzędu

Urząd Miasta MikołówRynek 16Mikołów, 43-190

Tel: 32 3248500

Fax: 32 3248400

E-mail: um@mikolow.eu

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Mikołów: 2408021

Witryna: www.mikolow.eu

Władze lokalne: Burmistrz Stanisław Maksymilian PIECHULAum@mikolow.eu

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Mikołowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Mikołów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Mikołów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Mikołowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Mikołowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Mikołowa

Miasto Mikołów w liczbach

Powierzchnia miasta Mikołów*

79 km2

1819 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Mikołów*

41 003 mieszkańców

123 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Mikołów*

518 mieszkańców na km2

258 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mikołów

Geoportal Mikołów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Mikołów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Mikołów.

Dostęp do danych Geoportalu Mikołów

Jak powstał Geoportal miasta Mikołów?

Geoportal Mikołów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Mikołów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Mikołów.

Geoportal Mikołów umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Mikołów oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Mikołów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Mikołów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mikołów?

Informacje na Geoportalu Mikołów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mikołów?

Korzyści z Geoportalu Mikołów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mikołów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mikołów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Mikołów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mikołowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mikołowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Mikołów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mikołów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Mikołów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mikołowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mikołowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Mikołów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mikołów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mikołowie.

  Geoportal miasta Mikołów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Mikołów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mikołowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Mikołów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mikołowie.

  W Geoportalu Mikołów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Mikołów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mikołowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Mikołów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Mikołów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Mikołów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Mikołów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Mikołów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Mikołów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Mikołów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Mikołów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mikołowie. W Geoportalu miasta Mikołów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mikołowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Mikołów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Mikołów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Mikołów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Mikołów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Mikołów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Mikołów.

 • Zabytki w mieście Mikołów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Mikołów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Mikołów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Mikołów.

 • Informacje o wyborach w mieście Mikołów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Mikołów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Mikołów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Mikołów dla mieszkańców

Geoportal Mikołów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mikołów. Na mapie Mikołowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Mikołów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mikołów. Korzystając z map Geoportalu miasta Mikołów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Mikołów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Mikołów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mikołów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.