Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mikołów  sprawdź informacje Na Mapie miasta Mikołów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Mikołów.

Mapa Geoportal Mikołów

Dane urzędu

Urząd Miasta MikołówRynek 16Mikołów, 43-190

Tel: 32 3248500

Fax: 32 3248400

E-mail: um@mikolow.eu

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Mikołów: 2408021

Witryna: www.mikolow.eu

Władze lokalne: Burmistrz Stanisław Piechulaum@mikolow.eu

Miasto Mikołów w liczbach

Powierzchnia miasta Mikołów*

79 km2

1819 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Mikołów*

41 003 mieszkańców

123 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Mikołów*

518 mieszkańców na km2

258 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mikołów

Geoportal Mikołów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Mikołów

Jak powstał Geoportal miasta Mikołów?

Geoportal Mikołów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Mikołów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Mikołów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Mikołów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mikołów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Mikołów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Mikołów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Mikołów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Mikołów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Mikołowa.
Informacje na Geoportalu Mikołów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mikołów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Mikołów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Mikołów;
 • Rejestr MPZP Mikołów;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Mikołów;
 • Mapa Topograficzna miasta Mikołów;
 • Mapa Solarna miasta Mikołów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Mikołów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Mikołów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mikołów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mikołów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Mikołów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mikołowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mikołowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Mikołów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mikołów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Mikołów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mikołowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mikołowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Mikołów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mikołów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mikołowie.

  Geoportal miasta Mikołów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Mikołów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mikołowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Mikołów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mikołowie.

  W Geoportalu Mikołów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Mikołów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mikołowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Mikołów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Mikołów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Mikołów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Mikołów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Mikołów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Mikołów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Mikołów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Mikołów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mikołowie. W Geoportalu miasta Mikołów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mikołowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Mikołów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Mikołów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Mikołów dla mieszkańców

Geoportal Mikołów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mikołów. Na mapie Mikołowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Mikołów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mikołów. Korzystając z map Geoportalu miasta Mikołów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Mikołów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Mikołów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mikołów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu